AUTHOR'S NOTES

ULFRHEIM – COPYRIGHT NOTICE

Ulfrheim

© 2021 Saga Linnea Söderberg

All Rights Reserved.

The right of Saga Linnea Söderberg to be identified as the Author of the Ulfrheim Saga and this site has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Apart from any use permitted under UK and international copyright law, the publications and the texts on this site may only be reproduced, stored, or transmitted, in any form, or by any means, with prior permission in writing from the publisher, Libertalia Press.

First published online in 2021 on As We Write and Wattpad.

All characters in this publication are fictitious and any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

www.ulfrheim.co.uk


© 2021 Saga Linnea Söderberg

Saga Linnea Söderberg förbehåller sig rätten att identifieras som författare av Ulfrheim-sagans böcker och allt material som publiceras på denna webbplats i enlighet med lagen om upphovsrätt, mönster och patent från 1988.

Förutom användning som är tillåten enligt brittisk och internationell upphovsrättslag får dessa publikationer och materialet på denna webbplats endast reproduceras, lagras eller överföras i någon form eller med några medel med föregående skriftligt tillstånd från förlaget, Libertalia Press.

Först publicerad online 2021 på As We Write och Wattpad.

Alla karaktärer i denna publikation är fiktiva och alla likheter med verkliga personer, levande eller döda, är rent tillfälliga.

www.ulfrheim.co.uk

Leave a Reply